تقویت آنتن موبایل چیست؟

تقویت آنتن موبایل، دستگاهی است که سیگنال های موبایل که بصورت دیتا سوار بر امواج استاندارد میباشند را تقویت میکند. این دستگاه میتواند در جاهایی که سیگنال موبایل به آن نقاط نمیرسد را انتقال دهد. درواقع دستگاه تقویت آنتن موبایل میتواند سیگنال های موبایل را که در باند استاندارد قرار دارند تقویت کند.

 تقویت سیگنال موبایل که شامل تقویت اینترنت 4G هم میباشد، در واقع مکالمه و اینترنت را بصورت هم زمان تقویت میکند.در قوانین و پروتکل های جدید و نسل های 4G و بالاتر کیفت مکالمه و پهنای باند اینترنت افزایش پیدا کرده است.

در نسلهای قدیمی تر 2G از دیتاهایی با پهنای باند 200k استفاده میشد که نسبت به پهنای باند نسلهای جدید سرعت و کیفیت خیلی پایین تری داشت. دستگاه تقویت انتن موبایل واسطی است بین سیگنال ارسال شده از سوی دکلهای مخابراتی و مکانی که در آن پوشش موبایل وجود ندارد.

Leave a Reply