تقویت آنتن موبایل چیست؟

تقویت آنتن موبایل، دستگاهی است که سیگنال های موبایل که بصورت دیتا سوار بر امواج استاندارد میباشند را تقویت میکند. این دستگاه میتواند در جاهایی که سیگنال موبایل به آن نقاط نمیرسد را انتقال دهد. درواقع دستگاه تقویت آنتن موبایل میتواند سیگنال…